• MISSIE. De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode.
  • KLOPT! En U zal worden opengedaan!
  • LEVENSHOUDING: In onze Orde ontmoeten mannen elkaar ongeacht geloof, ras of geaardheid.
  • In 1717 werd in Londen de eerste Grootloge opgericht. Nederland volgde in 1731.