Het ontstaan van Loge de Oosterkim.


De reden voor het stichten van een Loge in de Oostelijke contreien was de overtuiging dat in een belangrijke, oude, statige en waardige stad als Oldenzaal met c.a. 32.000 inwoners een Loge voor vrijmetselaren niet mag ontbreken.

De Inwoners dezer stad moesten kennis kunnen maken met de Vrijmetselarij en vrijmetselaren woonachtig in Oldenzaal en omstreken en de gelegenheid hebben om te werken in een loge in hun eigen omgeving, waar een niet te duiden, maar merkbaar Twentse sfeer heerst.
De Nedersaksische tongval zal als vertrouwd en eigen worden ervaren, en algemeen beschaafd Nederlans (ABN) wordt er zonder gêne gewisseld met (ABT), het algemeen beschaafd Twents, de soepelheid in de omgang met elkaar, wars van drukdoenerij, de zorg voor elkaar en de flexibiliteit om zonder omhaal op veranderingen in te spelen bepalen het karakter van de loge.Op een barre winteravond, dd.14 februari 1979, werd in kleine kring het besluit genomen
een loge op te richten die aan deze kenmerken voldeed.
Een belangrijk thema was hierbij de naam.
Inmiddels waren de kleuren van de Loge bekend en goedgekeurd,  geel en groen. 
Het gouden graan op de twentse akkers en het groen van de weiden en de bossen.

De Loge lag in het oosten van het land.
In het oosten waar de zon opkomt en haar stralen
over
de kim laat schijnen.


Oosterlijke gezichteinder
.En zo werd besloten tot het dragen van de naam de Oosterkim.

Loge de Oosterkim is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 15 leden
in lee
ftijd variërend van 42 tot 85 jaar.